photo 2019 07 22 12 33 22     Літо – найбільш сприятливий період для зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку. Широке використання природних чинників - повітря, сонця, води, збагачення харчування свіжими ягодами і фруктами, скорочення навчального навантаження, підвищення рухової активності справляють на дитину суттєвий оздоровчий вплив.
     Літнє оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня дітей, а саме: максимальне перебування дітей на повітрі, відповідну вікові тривалість сну та інших видів відпочинку, достатню рухову активність. Усе це забезпечується під час організа¬ції різноманітної діяльності дітей, дозвілля та розваг, прогулянок та екскурсій у природу. Основним пунктом в режимі дня є виконання комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастка після сну; фізкультурні заняття, екскурсії, туристичні походи, розваги, фізкультурні свята.

     Кожен день ми намагаємося зробити для дітей цікавим і корисним: готуючи для них такі види робіт та розваг, щоб вони виховували в них позитив до життя, до людей та природи.

     Спостерігаючи за природою, діти дошкільного віку ставлять безліч запитань. Дуже важливо своєчасно задовольняти цікавість дітей. Адже дошкільний вік є найсприятливішим для того, щоб навчити дітей не лише ставити запитання, а й уважно слухати відповіді.

     У процесі пізнання діти навчаються озвучувати свої спостереження і робити найпростіші висновки. У цьому віці інтерес до явища, за яким дитина спостерігає, є короткотривалим, тому заохочувати до спостережень за природою краще під час цікавої гри, праці, навчання.

Конспект інтегрованого заняття з екологічного виховання
та мовленнєвого розвитку для дітей середнього дошкільного віку
Тема. «Пошук лісової книги»

     Мета. Продовжувати знайомити дітей із загадковим світом природи – лісом. Закріпити знання про різноманіття птахів, їх класифікацію (перелітні, зимуючі), виявити вміння складати описову розповідь, спираючись на попередній досвід дітей. Ознайомити з проблемою забруднення навколишнього середовища. Підвести до розуміння необхідності охорони довкілля. Розширити лексичний запас дітей назвами птахів, тварин, властивостей води. Активізувати словник прикметниками, дієсловами, складним словом (листопад), словами – назвами дій, синонімами. Вправляти в утворенні пестливих форм іменників. Стимулювати до вживання повних речень. Удосконалювати вимову всіх засвоєних звуків. Розвивати вміння логічно мислити, робити елементарні висновки, застосовувати розмірковування. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

     Сьогодні екологічні проблеми навколишнього середовища набули першорядного значення. Особливо гостро стоїть завдання екологічного виховання і освіти всього населення планети Земля. Сучасні проблеми взаємин людини з навколишнім середовищем можуть бути вирішені тільки при умові сформованості у кожного екологічного світогляду, підвищення екологічної грамотності та культури. Формування екологічної культури слід починати з дошкільного дитинства, тому що саме в дошкільному віці дитина сприймає природу дуже емоційно, звертаючи увагу на такі особливості, які дорослий не помітить.
     Еколого-розвивальне середовище, повинне відповідати таким вимогам: надавати дитині свободу, впливати на світовідчуття, самопочуття, здоров'я. Середовище повинне бути зручним, інформатизованим, створювати емоційний комфорт та затишок, забезпечувати гармонійні відносини між дитиною і навколишньою природою.
Елементами екологічного розвивального середовища є: живий куточок, екологічна стежка бібліотека,сад, територія дошкільного закладу (ландшафтні, архітектурні об'єкти), міні-музей, коридори, холи, музичний зал, фізкультурний зал, куточки в групах (експериментальні, природи, виставкові).

     Природа – могутнє джерело пізнання , яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу Природне середовище вважається розвивальним за умови, якщо воно сприяє становленню у дітей цілісного сприйняття природного довкілля, прояву інтересу до нього; оволодінню елементарними уявленнями про явища та об’єкти природи, взаємозв’язки між ними; розвитку у дітей емоційно-ціннісного ставлення до природи; формуванню навичок екологічно доцільної поведінки.102043
     Створення розвивального екологічного середовища у дошкільному закладі є неперервним педагогічним процесом, який включає організацію різноманітних екологічних зон (центрів), щоденне підтримування умов, необхідних для повноцінного життя усіх живих істот. Така система роботи забезпечує її успішність, навчає дітей бути небайдужими до природи, закладає основи екологічної свідомості, поведінки й етики.

       Найбільш сприятливий період для розв’язання завдань екологічного виховання – це дитинство. Маленька дитина пізнає світ з відкритою душею й серцем, і яким буде ставлення до цього світу, чи навчиться вона бути господарем, що любить і розуміє природу, залежить від її виховання в сім’ї. Прищеплювати дітям любов до природи допомагають різноманітні форми роботи в дошкільному закладі. Спілкування з природою починається зранку. Малята вітаються з сонечком, звертають увагу на колір неба, форму і забарвлення хмар. Діти вдихають свіже повітря і замислюються над тим, чому людям потрібне свіже повітря і як зробити його таким. Спостереження протягом дня продовжуються. Проводиться з дітьми і дослідницька робота. Вони спостерігають, як вода перетворюється на пар або лід, як пагінець тягнеться до сонця, яким буває сніг. Проводять досліди на виявлення в грунті повітря.