ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я № 762

Від 13 грудня 2019 року місто Обухів

Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та організацію харчування у закладах
загальної середньої освіти на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади

     Відповідно до Закону України «Про освіту», пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» , Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.016.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України № 620/563 від 15.08.2006№ 620/563 «Щодо невідкладних заходів харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами) «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», керуючись підпунктом 6 пункту а) статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

   1. Встановити з 01 січня 2020 року вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 40 гривень на день: 20 гривень – міський бюджет, 20 гривень – батьківська плата.
   2. Звільнити батьків (або осіб, які їх замінюють) на 100 відсотків від батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади:
  - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування та з інших причин);
  - дітей з малозабезпечених сімей (в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти);
  - дітей з інвалідністю;
  - дітей, батьки яких були учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і загинули.
   3. Зменшити на 50 відсотків батьківську плату, встановлену для наступних сімей:
  - багатодітних (які мають 3 та більше дітей);
  - батьків, які мають статус учасників бойових дій.
   При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, нарівні з рідними дітьми, враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків.
   4. Встановити, що за рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради, сім’я може бути звільнена від сплати батьківської плати за харчування у дошкільному навчальному закладі повністю або на 50 відсотків, у зв’язку з скрутним матеріальним становищем та інших вагомих причин, якщо такі обставини підтверджені документально.
   5. Звільнення від батьківської плати запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї).
   6. Встановити, що з 01 січня 2020 року закладами загальної середньої освіти на території Обухівської міської територіальної громади забезпечується вартість харчування для учнів 1 – 4 класів - 20 гривень на день.
   7. Встановити, що вартість харчування для учнів 1 - 11 класів пільгових категорій забезпечується на суму 20 гривень на день за рахунок міського бюджету, а саме дітей наступних категорій:
  - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
  - дітей, батьки яких були учасниками антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;
  - дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій;
  - дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;
  - дітей з малозабезпечених сімей.
   8. Встановити, що заклади загальної середньої освіти на території Обухівської міської територіальної громади здійснюють організацію харчування учнів 1-4 класів, які не відносяться до пільгових категорій, з урахуванням надання коштів місцевого бюджету у сумі 10 гривень на день.
   9. Управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради організацію харчування вихованців та учнів навчальних закладів у 2020 році здійснювати відповідно до даного рішення.
   10. Загальному відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради надіслати дане рішення Управлінню освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради для виконання.
   11. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти Обухівської міської об’єднаної територіальної громади довести дане рішення до батьків або опікунів.
   12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шевченко А.В.

   Міський голова (підпис) О.М.Левченко