Дошкільний вік – період, коли в дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи у життя, малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві. У формуванні моральних стимулів і норм поведінки дитина усвідомлює свої права й обов’язки, як члена родини, члена колективу у дошкільному закладі крізь призму уявлень: бажаного і належного, припустимого і небажаного, можливого і заборонного.
    Основні етапи роботи з дітьми.

     Перш за все нами було визначено завдання, які необхідно було реалізувати в роботі з дітьми, відповідно вимог Базового компоненту:
          • Дитина має знати свої права, обов’язки, може пояснити ці категорії, їх значення.
          • Дитина може перелічити свої права, розуміє значення слів: ”право”, „правило”, „честь”.
          • Дитина може керуватися у своїй поведінці моральними нормами, знати доступні межі поведінки.
          • Ознайомлення дитини з цими категоріями тісно пов’язане з моральним та соціальним вихованням, а також з розвитком взаємин дитини з дорослими та однолітками.

     Розуміючи, що виконання цих завдань може бути успішним тільки за умови дотримання певної послідовності, введення нового тільки через гру, предметну діяльність, спілкування, працю та інші види діяльності, властиві дошкільному вікові, ми здійснюємо правовиховну роботу поетапно:
     Перший етап – констатуючий являє собою - визначення рівня знань дітей.
     Другий етап – мотиваційно-інформаційний, включає :
          - читання художньої літератури,
          - вивчення віршів, зміст яких відповідає завданням правової освіти,
          - проведення тематичних правових бесід.
     На інформаційно-дійовому етапі з дітьми проводяться: заняття, ігри, вправи.
     Останній етап роботи включає оцінно-контрольну діяльність, яка простежується: в ігровій, трудовій, пізнавальній та комунікативній діяльності. Вона включає в себе вміння дитини оцінювати і контролювати дії однолітків і свої власні дії.
     Пріоритетним напрямком в правовиховній роботі з дітьми, на нашу думку, є виховання у дошкільнят почуття впевненості в собі, уміння відстоювати особисту думку, адекватно оцінювати себе і свою діяльність, оцінювати вчинки інших з позиції доброзичливості. Все це являється основою правової культури дошкільників.

Pravo 2