Колектив дошкільного закладу відзначається стабільністю, багаторічним досвідом роботи, прагненням створити комфортні умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; формування її особистості, розвитку творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

       Перелік основних нормативно-правових документів, якими керуються педагогічні працівники при плануванні роботи з правового виховання:

1. Закон України «Про освіту».
2. Закон України «Про дошкільну освіту».
3. Закон України «Про охорону дитинства».
4. Загальна Декларація прав людини.
5. Декларація прав дитини.
6. Конвенція про права дитини.
7. Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

          Навчально-методична база закладу дозволяє у повній мірі виконувати програмові вимоги по правовому вихованню.

          Розроблено тематику бесід з правового виховання дітей:

1. „Права” (Що таке права”?, Чим відрізняються права дорослих від прав дітей?, Які документи охороняють твої права?);
2. „Обов'язки” (Що таке обов’язок”?, Чим обов'язок відрізняється від права?. Які обов'язки ти виконуєш залюбки?);
3. „Життя ” (Хто дав тобі життя?. Як тобі живеться у родині?, Яким ти хочеш бути?);
4. „Імена” (Тобі подобається твоє ім'я?, Що воно означає?, Які імена у твоїх батьків?);
5. „Відпочинок” (Для чого людині потрібен відпочинок?, Як відпочиває твоя родина?, Заняття спортом - це робота чи відпочинок?);
6. „Ціна людини ” (За що цінують людину? Хто для тебе найдорожчий у світі?).

           Центром правоосвітньої роботи учасників навчально-виховного процесу став методичний кабінет, де міститься різноманітний дидактичний, інформаційний та методичний матеріал, який виготовлено та систематизовано відповідно до навчальних програм.
           Робоче місце вихователя-методиста комп'ютеризовано, мережу підключено до системи Інтернет, що дає можливість працюючим підвищувати свій рівень як правової, так і загальної культури.
           Ведеться робота по вивченню та використанню державної символіки. У групах та інших приміщеннях закладу оформлено відповідні куточки.
          Інтеграція родинного і суспільного дошкільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання - найголовніші завдання сьогодення.
           Тому основним принципом діяльності дошкільного навчального закладу є єдність виховних впливів сім'ї і дитячого садка, а також наступність між дошкільною і початковою загальною освітою.
           Робота з сім'єю ґрунтується на повазі до особистості дитини, створення для кожної з неї комфортного виховного середовища, а також підвищення психологічної та правової компетентності батьків, відповідальності за виконання своїх батьківських обов'язків.
           У роботі з батьками щодо правового виховання дошкільнят використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи (з урахуванням вікових особливостей дітей).
           З метою підвищення рівня правової культури батьків у кожній групі обладнано змінні інформаційні та тематичні стенди.
           Серед батьків ведеться велика роз'яснювальна робота щодо значення дошкільної освіти для формування шкільної зрілості дитини.